Fransızca Dil Eğitimi

Fransızca, Latince kökenden gelen Roma dillerinden biridir. Fransa'da Latince'nin izlerinin ilk olarak görülmesi (sonradan Gaul denildi) Sezar'ın bölgeyi M.Ö. 58-51 periyodunda istila etmesine dayanır. Gaul Roma İmparatorluğu'nun en önemli ve en zengin bölgelerinden biri olmuş ve Latince, çeşitli Keltik (Gaulish) lisanlarının yerini almıştır. Birçok yeni ağız ortaya çıkmış, fakat tarih kuzeyin tarafını tutmuş ve Paris 12. yy'da Fransa'nın başkenti olmasıyla birlikte Fransızca diğer diller yanında daha fazla öneme sahip olmustur. 17., 18. Ve 19. yy'da Fransızca bir dil olarak üstündü, fakat 20. yy'da İngilizce tarafından kısmen karanlığa gömüldü. Fransızca Birleşmiş Milletler'in altı resmi dilinden biridir.75 Milyon insanın anadilidir. Kanada"da ingilizce ile birlikte ikinci dil olarak kulanılır.

Mutfak Kültürünün, modanın, kişisel otomobil ürünlerinin, mimari, sanat, tiyatro ve dansın uluslar arası dilidir.

Fransızca dünyanın en çok bilinen dillerinden biridir. Uluslar arası  toplumların ve diplomasinin dili olarak rakibi ingilizce"dir. Fransa"da konuşulmasının yanı sıra, Belçika, isviçre, Kanada, Lüksemburg, Haiti, 20"den fazla Afrika ülkesi, New-Foundland"ın  dış kıyısı, Guadelope ve Karayipler"de, Güney Amerika,Hint Okyanusu ve Güney Pasifiğin resmi dillerinden birisidir.


Bütün ingilizce kelimelerin neredeyse yarısı %40-50"si Fransızca"dan gelir.

Fransızca eğitimi size çok uluslu edebi eserlerle karşılaşma olanağı sağlar ve böylece edebiyat, tarih, felsefe ve sanata karşı hayranlığının artmasına neden olur.
    

Fransız alfabesi İngilizce ile aynıdır, 'w' sadece yabancı kelimelerde görülür. E harfi üzerinde uzatma işareti kullanılır. Mesela, pe're-father, e'te'-summer, e'le've-pupil, a'me-saul. "Ç" harfi kullanılır ve a, o ya da u'dan önce gelirse k sesi yerine s sesini verir (leçon-lesson-ders).

Fransızca'da sessiz harfler çoktur, özellikle kelimelerin sonlarında (Hommes 'um', amient 'em' olarak telaffuz edilir). Fakat, normal olarak okunmayan son sessiz harf, sesli harfle başlayan bir kelimeyle devam ederse genellikle okunur. Bu süreçte (bitişme) sessiz harf, takip eden kelimenin ilk hecesinin bir parçası olur. Böylece 'il est assis' (he is seated) 'e-le-ta-se' şeklinde telaffuz edilir. Fransızca telaffuzun İngilizce'ye oldukça benzeyen kurallar gerektirmesine rağmen, bu dilin gerçek seslerinin çıkarılabilmesi İngiliz bir konuşmacı için oldukça zordur. İyi bir Fransızca aksanı kolaylıkla elde edilebilecek bir meziyet değildir.
 

Fransızca'nın konuşulduğu ülkeler:

Cezayir, Belçika, Benin, Bora Bora, Burkina Faso, Burundi, Kamboçya, Kamerun, Kanada, Merkez Afrika Cumhuriyeti, Çad, Zaire, Kongo Cumhuriyeti, Fildişi Sahilleri, Cibuti, Avrupa Adası, Fransa, Güney ve Atlantik Fransız Toprakları, Gabon, Gloriso Adaları, Guadeloupe, Guernsey, Guinea, Haiti, İtalya, Jersey, Juan de Nova Adası, Laos, Lübnan, Lüksemburg, Madagaskar, Mali, Martinique, Mauritius, Mayotte, Monako, Morokko, Yeni Kaledonya, Nijerya, Reunion Adası, Ruanda, Senegal, Seychelles Adaları, St Pierre ve Miquelon, İsviçre, Tahiti, Togo, Tunus, ABD, Vanuatu, Vietnam, Virjin Adaları ve Zaire. 


Türkçe Dil Eğitimi

KUZEY YILDIZI DİL MERKEZİ"NDE TÜRKÇE ÖĞRENİYORUM


Kuzey yıldızı Dil Merkezi"nde, 6-9 ay arasında günün tüm spesifik zamanlarında yoğunlaştırılmış eğitimle A-1 den B-2 ye kadar yabancılara Uluslar arası platformda TÜRKÇE eğitimi olanağı.


Neden KUZEY YILDIZI LİSAN MERKEZİ' nde Türkçe Öğrenmelisiniz?

Konaklama: Öğrencilerimizin konaklama ihtiyaçları konusunda Kuzey Yıldızı Lisan Merkezi yardımcı olabilmektedir.

Eğitim İmkanlarımız: Klima, projeksiyon ve internetli sınıflarda interaktif eğitimler, Cafe, sınırsız internet.

Özel Konuşma Etkinlikleri: Öğrencilerimiz Türkçe Kulübü ile özel konuşma pratikleri yapmaktadırlar. Eğitim binamızda bulunan Cafe İLM de özel konuşma etkinlikleri ile çok kısa sürede Türkçe öğrenmektedirler.

Konu Başlıkları: Günlük hayatta iletişim, aile ilişkileri ve çevre, alışkanlıklar ve tercihler, yiyecekler ve içecekler, geleceği planlama, geçmişi anlatma gibi konularda dinleme, okuma, konuşma ve yazma.

İstihdam Alanları: Programı tamamlayarak Türkçe okuma – yazma öğrenen kursiyerler, Türkçede gündelik ihtiyaçlarını karşılayabilecek temel düzeyde kendilerini ifade edebileceklerdir.

  

Neden Türkçe öğrenmelisiniz?

Adriyatik'ten Çin Seddi'ne kadar çok geniş bir coğrafyada yaklaşık 250 milyon insanla şöyle ya da böyle Türkçe konuşarak anlaşmak mümkün. Bu durum, genel manada Türkçe öğrenmeye ilgiyi artırıyor. Özelde ise, Türkiye'nin Soğuk Savaş sonrası dönemde uluslararası kamuoyunda kazandığı jeopolitik önem Türkçeye olan ilginin artmasına sebep oluyor. Yabancılar, Türkiye'yi Orta Asya'ya yatırımda bir köprü olarak görüyorlar. Bu sebeplerden dolayı, uzmanlar Türkçenin 21. yüzyılda popüler bir dil olacağına dikkat çekiyorlar.


Türkçe nasıl bir dildir?

Türkçe, Ural Altay dil ailesi içerisinde Türk dil ailesinin Oğuz Grubu‘na mensup lehçedir.  Anadolu, Kıbrıs, Balkanlar ve Orta Avrupa‘da geniş yayılım alanı bulmuş olup, Türkiye Cumhuriyeti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti,  Makedonya ve Kosova‘nın resmî dilidir.


Burada, (biri dışında) tüm Türk topluluklarının kendi dillerini yani Türkçenin lehçelerini ve şivelerini anadil olarak konuştukları kabulü kesinlikle yanlış olmayacaktır. İkinci dil olarak ise, geçmişte veya günümüzde de bağımlı bulundukları devletlerin resmi dilini konuşmaktadırlar. Bunlar içinden en önemlileri Rusça, Çince, Farsça, Bulgarca ve Ukraynaca"dır. Kuşkusuz bu dillere ayrıca Arapça, Yunanca ile 1960′dan sonra Türklerin işçi olarak yabancı ülkelere göçü sonucu öğrendikleri diller olan Almanca, Hollandaca Fransızca ve İngilizce de eklenebilir. Anadolu Türkçesi: Anadolu Türkçesi, Türk dilleri içinde Oğuz dilleri grubunda yer alır. Toplam nüfusları 75 milyona yaklaşan ve Anadolu, Trakya, Kuzey Kıbrıs"ta (Kıbrıs"taki Türk nüfusu yaklaşık 140 bindir) yaşayan Anadolu Türkleri tarafından konuşulan bu dil, Türk lehçeleri arasında en büyük grubu oluşturur.


Türkçe hangi ülkelerde konuşulur?

Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Bulgaristan, Yunanistan, Ermenistan, İran, Makedonya Cumhuriyeti, Moldova, Suriye, Irak, Kosova,  Hollanda, Almanya, Avusturya, Kanada, ABD, İsrail, Brezilya, Venezuella, Kolombiya, Belçika, İngiltere, Danimarka, İsveç, İsviçre, Avustralya, Kazakistan, Azerbaycan, Rusya Federasyonu, Kırgızistan, Özbekistan ve Ukrayna. 

 


TURKISH COURSE

As in all the other departments of Kuzey Yıldızı Dil Merkezi, the total method as a kind of eclectic method that we apply in the Turkish department"s teaching activities has been proven throughout the world, to be competent and valid. The aim is to enable the students to achieve the four basic language skills, which are the listening comprehension, reading comprehension, oral and writing, without neglecting the grammar. In this way we ensure the students are able to learn equally the six basic skills of language, grammar, reading, listening, dictation, writing and speaking. We closely monitor the world developments in the language teaching area and the newest and most advanced methods are examined and adapted to the teaching of Turkish.


Kurs İçeriği

Kurslarımızda “Diller için Avrupa Ortak Çerçeve Metni”ne uygun olarak tüm Avrupa dilleri için 6 seviye belirlenmiştir: A1, A2, B1, B2, C1, C2. Kısaca ifade etmek gerekirse, A1 ve A2 başlangıç seviyelerini, B1 ve B2 orta seviyeleri, C1 ve C2 ise ileri seviyeleri oluşturmaktadır.


Hangi kura devam edilmesi gerektiği, Kuzey Yıldızı Dil Merkezi de ücretsiz yapılan Seviye Tespit Sınavı sonucunda belirlenmektedir. Seviye Tespit Sınavı sadece belirli bir tarihte değil, kayıt olmaya geldindiği herhangi bir günde de yapılabilmektedir. Alınan seviyenin tüm kurları tamamlandığında, Seviye Yeterlilik Sınavı yapılır. 2/3 devam zorunluluğu vardır.
Tasarım ve Yazılım : GülNET Kuzey Yıldızı Eğitim ve Dil Okulu Trabzon Copyright 2017