İLKÖĞRETİMDE  İNGİLİZCE  EĞİTİMİ

Ülkemizde Devlet ilköğretim okullarındaİngilizce Eğitimi hiç yapılmamakta; ya da usulen yapılıyor gibi gözükmektedir. Çünkü İlköğretim öğrencilerine yönelik, sınıf seviyelerine göre hazırlanmış ve denenmiş bir program yoktur. İngilizce Öğretmeni sıkıntısı olduğundan; genellikle dışarıdan ücretli olarak tutulan deneyimsiz öğretmenler, en az 40-50 kişilik sınıflarda hiç bir şey yapamamaktadırlar.

Okullarımızda verilemeyen veya eksik verilen eğitimleri tamamlamak misyonuna sahip DİL MERKEZİMİZ, bu soruna kesin bir çözüm bulmuştur. Hafta içi yoğun derslerden bunalan çocuklarımızaİngilizce Eğitimi gibi elzem (zorunlu ve acil) bir eğitimi, hafta içi derslerden sonra vermek çok zordur ve kesinlikle verimsiz olmaktadır. Bunu yaptığını söyleyen kurumlar, doğruları konuşmamaktadırlar. Kurumumuzun öncelikli prensiplerinden birisi; yapamayacağı ve yapmadığı hizmet ve etkinlikleri, sırf reklam olsun diye söylememektir.

Hafta içi verilen İngilizce Eğitimi çok başarılı olmuştur.Sınıf seviyelerine göre-üçer- dörter saatlik ve ayrı ayrı saatlerde uygulanan ve 9 ay süren bu programlaçocuklarımız Kolej seviyesinden daha üst seviyede İngilizce öğrenmektedirler. 2-4-6-8-12-16 kişilik sınıflarda, dinlenmiş bir beyinle yapılan ideal süreli bir eğitimle; öğretilenlerin tamamı kalıcı olmaktadır. Deneyimlerimiz sonucunda,

İngilizce Eğitimi ilköğretim 1.2.3.sınıftan itibaren konuşmaya ve temel bilgiye yönelik uygulanmalıdır. İlköğretim 1. 2.ve 3. sınıf öğrencileri, programı bir oyun gibi algılalayıp daha hızlı öğrenmektedir. 4.5.6.7.8 sınıflar hafta içi  belli periyotlarda üçer saat gramer ikişer saat konuşma ingilizce almaktadır. 8.sınıfın sonunda girilen , MERKEZİ SINAVLARA VE LİSELERE GEÇİS SINAVINA HAZIRLIK LGS Sınavındaİngilizce Sınavı + diğer derslerden de her ay Türkiye geneli deneme sınavı yapılırlar.


İlköğretimde 1,2.,3. Sınıflar ;

Bu sınıflara devam eden öğrencilerin programı  İngilizceyi sevdirme ve temel bilgileri verme amacıyla hazırlanır.

İlköğretimde 4., 5., 6., 7., 8. sınıflar  ;

Bu sınıflara devam eden öğrencilerin programı okullarındaki İngilizce müfredatına paralel olarak hazırlanır.

Kolejlere, Anadolu  Fen liselerine ve Özel okullara yönelik,

Bu okullara devam eden öğrencilerin İngilizce dersi ile ilgili problemlerini ortadan kaldırmak amacıyla oluşturulan  her okulun kendi  müfredatına paralel hazırlanan takviye programdır. Özel ya da küçük gruplarla yapılan derslerde öğrencilerin zayıf oldukları konulara ağırlık verilerek ders hazırlanır.

Yaş Grupları ;

Bu yaşlarda bir yıllık yaş farkı bile çocuğun kavrayışında, duygu dünyasında ve davranışlarında önemli bir fark yarattığı için dersler mümkün olduğunca küçük gruplarla ve aynı yaş grubundan öğrencilerle veya bire bir yapılır.


Tasarım ve Yazılım : GülNET Kuzey Yıldızı Eğitim ve Dil Okulu Trabzon Copyright 2017