Sevgili Öğretmenler, Değerli Veliler; 

 

Sınavlar, iki yıldan beri her ay düzenli olarak  1,2,3,4,5,6,7 ve 8.sınıflara yönelik  ve Türkiye Geneli  olarak yapmaktadır.

Bu sınavlar için birliğimiz yayın grubu tarafından, ciddi ve yoğun çalışmalar sonucunda “Yeni LGS Tarzı” diyebileceğimiz sorular üretilmektedir.

Sınavlarımız, eğitim camiasında ve her ay sınava giren  öğrenci velileri tarafından, halen bakanlık dışındaki en ciddi ve en nitelikli sınav olarak nitelenmektedir.

Sınavlarımız ve sorularımız aşağıdaki belirtilen özellikleri ile bakanlığın 03/11/2008 tarihli genelgesinde söz edilen amaçlara ve hedeflere uygundur.

 Yeni LGS için halen örnek soru ve sınav azdır. Veliler ise bu durumdan çok kaygı duymakta ve doğal olarak da çare aramaktadırlar. Bu kaygıyı azaltmak ve ihtiyaçtan doğan bu durumdan dolayı Yeni LGS Sınavlarını   her dersden peryodik olarak yapmaktadır.  Sınavlara katılımın çığ gibi büyümesi ve gösterilen ilginin doğru yolda olduğunun kanıtıdır.

Sınavların en önemli özelliği bakanlığın istediği gibi sürece dayalı olmasıdır. Yeni LGS Sınavları için hazırladığımız soruların diğer yayınların sorularından ve sınavlarından farkları aşağıda belirtilmiştir.

                                                                                                                  Saygı ile duyurulur.

 

Sorularımızın diğer yayınların sorularından farkları ve genel özellikleri :

1-Sorularımız, titiz çalışmalar ve denetimler sonucunda yeni öğretim programına (yapılandırmacı-öğrenci merkezli ve öğrenmeyi hedefleyen anlayışa) uygun olarak üretilmiştir. Sorularımız bu özellikleri ile diğer mevcut yayınlardan ayrılmaktadır.

2-Sorularımız hazırlanırken, Milli Eğitim Bakanlığı"nın her yıl yürürlükte olan müfredat-ders içeriği- programını esas almaktayız.

3-Yeni LGS sorularının en önemli özelliği öğrencinin bilgisini ölçmeye ağırlık veren” veilgili sınıf düzeyinin kazanımları ile ilişkisiz madde kökleri ile oluşturulan idi. Sorularımız bu anlamda benzememektedir.

4-Sorularımız hazırlanırken, müfredat programı çerçevesinde aynı derse ait geçmiş yılların bilgileri de kullanılır.

5- Sorular, sınavı yapılacağı zaman ders kitaplarındaki konu sırasına göre, ilgili ay ağırlıklı  ve öncesindeki konulardan olmak üzere, hazırlanır.

6-Sorular, diğer derslerle ve ara disiplinlerle ve günlük hayatla ilişkili olarak hazırlanır.

7-Sorular, betimlemelerden / kavram haritalarından / kazanımlardan / hedef davranışlardan üretilmiştir.

8-Sorular  şekil ve grafiklerle desteklenmiştir.

 

Sınavlarımızın diğer yayınların sınavlarından farkları  ve genel özellikleri

1-Teknik ve görsel olarak bakanlık standartları ile öğrencilerin ve veli beğenilerine uygundur.

2-Öğrenmeyi etkileyen en önemli faktör öğrencinin mevcut bilgi birikimidir. Bu ortaya çıkarılıp öğretim ona göre planlamalıdır. Sınavlarımız öğrencilerin bilgi birikimlerini ölçmektedir.

3- Her sınavının tarihi önceden bellidir. Yılda 6 sınav yapılmaktadır.

4-Yeni LGS Sınavları sürece dayalı ve her ay bir takvime bağlı olarak yapılır.

5-Yeni LGS Sınavlarımız,  MEB ders kitaplarındaki  tema/ünite sıralıdır.

6-Yeni LGS de Her öğrenci bu sınavlara günlük derslerine çalışarak hazırlanabilir. Ayrı bir hazırlık gerektirmez.

7-Sınavlar sonucunda öğrenciler tarafından yapılamayan sorular, geride kalan zamanda iyi öğrenilmemiş ve kavranılmamış konulardandır. Öğrencilerin öğrenme eksikliklerinin tespit edilmesi ve giderilmesi amacıyla sürece göre yapılan bu sınavlar sayesinde öğrenci eksiğini öğrenmiş olur ve yapamadıklarını, tekrar yaparak öğrenebilir. Sınavlarımız bir yarışma ve sıralama amacına yönelik değildir. Sonuçları itibarı ile verilen belge her öğrencinin aylık durumunu bilmesine yöneliktir. Bir sonraki sınavlar ise, öğrencinin kendisini geçip geçemediğini anlamasını sağlar. Öğrenci kendisi ile yarışır.

8-Yeni LGS Sınavları MEB"in ilgili genelgesinde belirtildiği gibi il ölçeğinde bir sınav olmayıp tamamı Türkiye Geneli olarak yapılmaktadır.

9-Okullar için ayrıca istenirse, B grubu sınav kitapçıkları da mevcuttur.

10-Sınav sonuçları internetten www.kuzeyyildizim.com  adresimizden 5 gün sonra yayınlanır.

 


Tasarım ve Yazılım : GülNET Kuzey Yıldızı Eğitim ve Dil Okulu Trabzon Copyright 2017